จำหน่ายอุปกรณ์งานลูกโป่งทุกชนิด จัดซุ้มลูกโป่ง

Show

  • บริการตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง (Balloon Decoration)
  • บริการงานแสดง/โชว์ที่เกี่ยวกับลูกโป่ง (Clown Balloon)

รายละเอียด

School

  • หลักสูตร/หนังสือการจัดลูกโป่ง โดยสถาบัน Balloonie
  • วิทยากรรับเชิญด้านการบิดลูกโป่ง สำหรับผู้เรียนทุกระดับ

รายละเอียด

Shop

  • ร้านลูกโป่ง รวมลูกโป่งทุกชนิดในงานบิดลูกโป่ง
  • อุปกรณ์ลูกโป่ง, หนังสือคู่มือ ฯลฯ จัดส่งทั่วประเทศ

รายละเอียด

About Balloonie

ผมมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นจะเป็นคนทำลูกโป่ง แล้วผมก็ได้ก่อตั้งบริษัท
บางกอกบอลลูนขึ้นในวัยเรียน ช่วงมหาวิทยาลัย ปี 3

ปัจจุบันผมมีร้านลูกโป่งที่มีสีสันและรูปทรงมากกว่า 80 ชนิด จำหน่ายอุปกรณ์
เกี่ยวกับลูกโป่งทั้งในและนำเข้าจากต่างประเทศ, หนังสือสอนการบิดลูกโป่งอีก
3 เล่ม และมีสถาบันสอนการจัดตกแต่งลูกโป่ง

ผมได้รับเชิญเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานในต่างประเทศ เป็นวิทยากรและอาจารย์
พิเศษให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เวลาผ่านไปกว่า 7 ปี ผมจึงรวบรวมความรู้ และงานเกี่ยวกับลูกโป่งด้านต่างๆ
มาไว้ด้วยกันในเว็บไซต์แห่งนี้่ ในชื่อ Balloonie.com : Art of Imagination

รายละเอียด