เวลาทำการ (Office) 9.00-17.00น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

เบอร์ติดต่อสำนักงาน

02-026-3878

รหัสติดต่อภายใน

กด 1 แผนกงานขาย
กด 2 แผนกบัญชี
กด 3 แผนกออกแบบ
กด 4 แผนกร้องเรียนงานบริการ

52/12 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน 45 เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
E-mail: info@balloonie.com
Phone: 02-026-3878
Mobile: 081-171-2623
facebook