สร้างบ้านลูกโป่ง ให้เด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น DTAC ใจดี (มีคลิป)

 

 

เราเคยทำลูกโป่ง ให้เด็กด้อยโอกาส ที่อยู่ในป่า ในถิ่นทุรกันดาร สอนลูกโป่งให้เด็กในโรงพยาบาล สอนลูกโป่งให้เด็กๆที่อยู่ในสถานพินิจ  เราสอนให้เขามีความรู้ติดตัว สามารถนำไปสร้างอาชีพได้ ต่อยอดเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง หรือ สร้างความสุขส่งต่อไปให้ผู้อื่น ต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด

ครั้งนี้ เรามาสร้างบ้านลูกโป่งให้เด็กตาบอด เป็นครั้งแรกในชีวิต ของพวกเรา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเท่าเทียมในสังคม

เด็กที่บกพร่องทางการมองเห็น(เด็กตาบอด) ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา สะท้อนให้พวกเราเห็นว่า เด็กที่เรียนที่นี่ มีไม่กี่คนที่สามารถเรียนต่อได้ถึงระดับปริญญา เพราะยังขาดปัจจัยหลายๆด้าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้น้องๆสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

 

พวกเราอยากขอความร่วมมือ ร่วมด้วยช่วยกัน ให้โอกาส เด็กตาบอด ได้เรียนหนังสือได้ง่ายขึ้น ด้วยเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ ในโครงการ มอบโอกาสให้เด็กตาบอด

คลิ๊กลิ้งนี้ได้เลย https://taejai.com/th/d/plikthai_braille/

Facebook Comments