เวลาทำการ (Office) 9.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
02-026-3878

รหัสติดต่อภายใน
กด 1 แผนกงานขาย
กด 2 แผนกบัญชี
กด 3 แผนกออกแบบ
กด 4 แผนกร้องเรียนงานบริการ

balloonie

52/12 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน 45 เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

E-mail: info@balloonie.com

Phone: 02-026-3878

Mobile: 081-171-2623

52/12 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน 45 เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900